Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2024 | Puchar Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas 2024 | Puchar Polski w Maratonie GRAVEL 2024

Rewal
20-21.04.2024

Gryfice
25-26.05.2024

Radowo Małe
22-23.06.2024

Płoty
20-21.07.2024

Choszczno
08.09.2024

Pniewy
21-22.09.2024
Nietążkowo 2015 – Wyniki
25 sierpnia 2015
Grupy startowe na Maraton Liczyrzepa
4 września 2015
Nietążkowo 2015 – Wyniki
25 sierpnia 2015
Grupy startowe na Maraton Liczyrzepa
4 września 2015

Finał Pucharu Polski 2015 – Regulamin

Regulamin
wyścigu końcowego Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2015

Zgodnie z ustaleniami rozdziału X ust. 3. Regulaminu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, w dniu 19 września 2015 roku, w Buczku gm. Łask odbędzie się Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za rok 2015.
Uroczystość rozpocznie się od wyścigu kolarskiego rozegranego na zasadach określonych w poniższym regulaminie

I

1. Cel wyścigu

– Uroczyste zakończenie cyklu zawodów Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2015;
– Promowanie regionu gminy Buczek oraz Powiatu Łaskiego na terenie których znajduje się trasa wyścigu.
– Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
– Popularyzacja długodystansowych amatorskich imprez rowerowych w Polsce.
– Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

2. Organizator

Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie
98-100 Łask, ul. Armii Krajowej 5a

Wójt Gminy Buczek
98-113 Buczek, ul. Główna 20
Współorganizatorzy:
Powiat Łaski
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

 

3. Patronat honorowy

Minister Sportu i Turystyki – Pan Adam Korol
Minister Skarbu – Pan Cezary Gabryjączyk
Starosta Powiatu Łaskiego – Pani Teresa Wesołowska

 

4. Komitet organizacyjny

1. Komandor – Paweł Cichy
2. Szef Trasy – Bartosz Wojtas
3. Rzecznik Medialny – Paweł Lis
4. Sędzia Główny– Paweł Felcenloben
5. Opieka medyczna –Tomasz Misztalski

 

5. Warunki uczestnictwa

1). Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.jastrzebie.lask.com.pl.
Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2). Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3). Prawo startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-17 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.supermaratony.org.
4). Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.supermaratony.org.
5). Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
6). Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.
7). Liczba uczestników ograniczona jest do 400 osób. Pierwszeństwo udziału mają zwycięzcy (miejsca 1 – 3) poszczególnych kategorii Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2015.

 

6. Baza zawodów:

Stadion Gminny w Buczku, ul. Spółdzielcza.

 

7. Trasa, klasyfikacje

Zawody rozegrane zostaną poza klasyfikacją Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, według indywidualnie ustalonych zasad.
Start i meta dla wszystkich dystansów w obszarze wyłączonym z ruchu drogowego, na wysokości stadionu przy ul. Spółdzielczej w Buczku.
Start odbędzie się w trzech grupach:

– grupa I – start godz. 1000 – Panowie na rowerach szosowych
– dystans 6 x 18 = 108 km;

– grupa II – start godz. 1010 – Panowie na rowerach innych
– dystans 5 x 18 = 90 km;

– grupa III – start godz. 1020 – Panie wszystkie
– dystans 4 x 18 = 72 km

Trasa wyścigu prowadzi przez miejscowości: Buczek, Brodnia Górna, Brodnia Dolna, Grzeszyn, Sowińce , Malenia, Wola Bachorska, Buczek. Jest to płaska droga asfaltowa o dobrej nawierzchni. Niewielkie wzniesienia dają o sobie znać jedynie przy przeciwnym wietrze. Na niezbyt szerokiej trasie jest sporo ostrych zakrętów!
Trasa wyścigu wyłączona zostanie okresowo z ruchu drogowego. W miejscach niebezpiecznych rozstawione będą służby porządkowe, w tym głównie Policja i strażacy z OSP.
UWAGA! Zamknięcie trasy dla kolarzy o godz. 1430

Ponieważ wyścig jest dla naszego cyklu wyjątkowy więc i klasyfikacje będą bardzo nietypowe, a mianowicie:
wyróżnimy 10 pierwszych kolarzy w każdej z grup startowych
Rodzaj „wyróżnienia” określimy nieco później :)

 

8. Program zawodów:

a) Dzień 18 września (piątek) 2015 r.

Godz. 1800 – otwarcie biura zawodów (budynek w okolicy stadionu), przyjmowanie oświadczeń, wydawanie pakietów startowych, sprawdzanie listy startowej;
Godz. 2100 – zamknięcie biura zawodów;

b) Dzień 19 września (sobota) 2015 r.

Godz. 800 – otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych;
Godz. 1000 – start pierwszej grupy zawodników z kategorii Panowie – rowery szosowe;
Godz. 1010 – start zawodników z kategorii Panowie – rowery inne;
Godz. 1020 – start zawodniczek kategorii Panie;
Godz. 1430 – zamknięcie trasy zawodów
Godz. 1500 – rozpoczęcie uroczystego zakończenia zawodów oraz
zakończenia cyklu pucharowego 2015.

UWAGA!
Osoby które nie zmieszczą się w podanym limicie mogą dokończyć wyścig, lecz nie będą brane pod uwagę przy honorowaniu zwycięzców. Ich wynik postaramy się dodać do pozostałych wyników.

9. Świadczenia i nagrody

1. oznakowana i zabezpieczona trasa wyścigu
2. ubezpieczenie NWW
3. elektroniczny pomiar czasu
4. certyfikat ukończenia dla wszystkich uczestników maratonu
5. statuetki-upominki dla najlepszych
6. ciepły posiłek po wyścigu
7. napoje, ciastka, banany itp. na trasie wyścigu
8. szatnie z prysznicami na mecie
9. możliwość wygrania jednej z nagród.

 

10. Opłaty startowe:

Zwycięzcy (miejsca 1-3) w poszczególnych kategoriach pucharu 2015 – 20 zł

Pozostali uczestnicy – 70 zł
Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 rok życia.

Wpłaty przyjmowane będą tylko na rachunek bankowy Klubu Rowerowego Jastrzębie Łaskie nr: 40 2030 0045 1110 0000 0205 8210 (bank BGŻ)
Uprzejmie informujemy, że nie uwzględniamy wniosków o zwrot opłaty startowej oraz, że nie mamy możliwości wystawiania rachunków.

 

11. Uwagi

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu w sytuacjach uzasadnionych ważnymi okolicznościami.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, o ile nie będą powodowały zagrożenia bezpieczeństwa uczestników.

 

Facebook