Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2022 | Puchar Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas 2022

Rewal
21-22.05

Płoty
9-10.07

Pniewy
6-7.08

Gryfice
3-4.09

Radowo Małe
24-25.09
Film z Kołobrzegu
21 października 2007
Poprawki w wynikach
30 października 2007

Jest następna wersja, tym razem zawierająca wszystkie dane, tak więc jest również Rankingiem Wszechczasów.

Nie powiem, wymagało to cierpliwości.
Niestety wyniki z lat poprzednich nie są jednorodne. Zawierają mniejsze lub większe błędy. Niektóre nie zawierają pewnych danych, np nie mam danych na temat grup wiekowo-rowerowych dla Świnoujścia 2003 i grup dla pań w Gorzowie 2003. Jeśli ktoś ma jestem zainteresowany.
Napotkałem, podobnie jak Gios sytuacje kiedy nie wiadomo czy mamy do czynienia z jedną czy z dwiema osobami. Niektóre takie sytuacje zinterpretowałem inaczej niż Gios.
W związku z powyższym w Generalce Wszechczasów są pewne różnice u mnie i u Giosa.
Bodaj w 100 procentach jest to wynik innych rozstrzygnięć co do tożsamości. Rozstrzygnięć koniecznych z powodu zbyt małej ilości danych.
Jeśli ktoś znajdzie błędy, proszę o informację, wniosę stosowne poprawki.

Uporządkowałem definicje:
1. Puchar Polski – ranking którego podstawą jest suma punktów wyliczana wg Regulaminu PP na dany rok.
Dla przykładu, dla roku 2007 jest to maksymalnie 8 maratonów w tym maksymalnie 2 górskich. Ilość imprez z których wyliczona została suma punktów nie koniecznie równa jest ilości imprez w których braliśmy udział!!!
[występuje w podziale: wg punktów (bez podziału na płeć); open (podział wg płci);
kategorie wiekowo-rowerowo-płciowe (dla poszczególnych maratonów dodatkowo w podziale na dystans)]
2. Generalka – ranking sumujący punkty ze WSZYSTKICH maratonów danego roku.
[występuje w podziale: wg punktów (bez podziału na płeć); open (podział wg płci);
kategorie wiekowo-rowerowo-płciowe]
3. Generalka Górska – ranking sumujący punkty tylko z maratonów górskich danego roku
[występuje w podziale: wg punktów (bez podziału na płeć); open (podział wg płci);
kategorie wiekowo-rowerowo-płciowe]
4. Generalka Wszechczasów – ranking sumujący punkty ze wszystkich maratonów które odbyły się do tej pory
[występuje w podziale: wg punktów (bez podziału na płeć); open (podział wg płci)]

Do roku 2006 włącznie „Puchar Polski” i „Generalka” to to samo, rok 2007 jest pierwszym rokiem kiedy występują różnice.

Poza dodaniem danych do poprzedniej wersji, zostały wprowadzone inne zmiany:

1. Dodanie do listy zwieszanej „pokaż:” nowych pozycji:
„Puchar Polski”
„Gen.Wszechcz.”
2. Likwidacja listy zwieszanej „rok”
Teraz i rok i ranking wybiera się z jednej listy, która przy okazji jest zestawieniem chronologicznym wszystkich maratonów
3. Zmiana definicji „Generalka” ze względu na wprowadzenie nowej pozycji „Puchar Polski”:
„Generalka” – ranking sumujący WSZYSTKIE punktów zgromadzone w ciągu roku
„Puchar Polski” – ranking sumujący punkty według Regulaminu PP (w roku 2007: 8 maratonów w tym maksymalnie 2 górskie)
„Gen.Wszechcz.” – ranking sumujacy punkty ze wszystkich maratonów które odbyły się do tej pory.
4. Dla rankingu „Puchar Polski” w kolumnie „imp.” podawana jest ilość maratonów z jakiej wyliczono sumę punktów (wg Regulaminu PP na dany rok).
podobnie dane typu: dystans, czas, śr. prędkość itd. dotyczą tylko tych maratonów które biorą udział w wyliczeniu punktów PP.
5. Dla zwiększenia czytelności dodano wyróżnienie kolorem kolumny wg której nastąpiło sortowanie wybrane z listy „według:”.
6. Uporządkowanie klawiszy.
7. Zmiany w mechanizmie sortowania – zmianie ulega tylko sposób a nie efekt działania.
8. Zamontowanie engin’u generującego poszczególne rankingi w sposób całkowicie automatyczny.
9. Odjęcie przyciskowi „FILTRUJ” skrótu klawiaturowego Ctrl-f
10. Zmiana nazwy pliku.
11. Wprowadzenie odpowiednich zmian w treści instrukcji obsługi.

Pozdrawiam,
pepe

Oto TOTO

Html’owe „wyciągi”:
PUCHAR POLSKI 2007 – KATEGORIE

PUCHAR POLSKI 2007 – OPEN KOBIET

PUCHAR POLSKI 2007 – OPEN MĘŻCZYZN

GENERALKA WSZECHCZASÓW 2007 – OPEN KOBIET

GENERALKA WSZECHCZASÓW 2007 – OPEN MĘŻCZYZN

Facebook