REGULAMIN
Pucharu Polski dystans MEGA , Pucharu Polski Ligi Mistrzów
i  Pucharu Polski dystans MINI
w Szosowych Maratonach Rowerowych
2024r.

CEL MARATONÓW

-Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.

-Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.

-Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.

-Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.

-Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

-Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.

-Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

-Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów.

-Osoby które w dniu zawodów nie ukończyły 18 lat mają prawo startu w maratonach wyłączniena dystansie LIGI MISTRZÓW I MINI.

-Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów.

-Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).

-Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH

 1. Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany KOMUNIKATEM TECHNICZNYM ORGANIZATORA. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
 2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 3. Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem dwa numery startowe, w tym jeden z chipem przypinany na sztycy  pod siodełkiem , a drugi na tylnej części koszulki. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
 4. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
 5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 6. Maraton dystans MEGA rozgrywany jest w kat. M  z podziałem na grupy wiekowe i OPEN KOBIET bez podziału na rodzaj rowerów
  Maraton dystans MINI  rozgrywany jest w kat. ROWER SZOSOWY  M i K  z podziałem na grupy wiekowe, oraz ROWER INNY M z podziałem na grupy wiekowe oraz ROWER INNY  K OPEN  Organizator  maratonu zobowiązany jest  co najmniej na 30 dni przed imprezą rozpocząć zapisy na maraton z jednoczesnym opublikowaniem zapisów w komunikacie technicznym o długości dystansów, opłacie startowej  oraz o sposobie  tworzenia grup startowych.
 7. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
 8. Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
 9. Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.
 10. Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
 11. Pomiar czasu.
 12. Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
 13. W Cyklu Pucharu Polski nagradzamy:

NA KAŻDEJ IMPREZIE

PUCHAR POLSKI dyst. MEGA
Bez podziału na rodzaj rowerów
OPEN KOBIET
1,2,3 miejsce – medal dedykowany dodatkowo 1 miejsce  – puchar
MĘŻCZYŹNI kat. wiekowe M2 – M7

1,2,3 miejsce medal dedykowany dodatkowo 1 miejsce OPEN – puchar
 PUCHAR POLSKI dyst. MINI
rowery szosowe
KOBIETY kat.wiekowe
K2 – K6 : 1,2,3 miejsce medal dedykowany dodatkowo 1 miejsce OPEN – puchar
MĘŻCZYŹNI kat.wiekowe
M2 – M7 : 1,2,3 miejsce medal dedykowany dodatkowo 1 miejsce OPEN – puchar
rowery inne
OPEN KOBIETY 1,2,3 miejsce – medal dedykowany dodatkowo 1 miejsce – puchar
MĘŻCZYŹNI kat.wiekowe
M2 – M7 : 1,2,3 miejsce medal dedykowany dodatkowo 1 miejsce OPEN – puchar

NA ZAKOŃCZENIE CYKLU


Rywalizacje nagradzane będą podczas ostatnich zawodów cyklu które odbędą się 21 – 22 września w Pniewach
PUCHAR POLSKI dyst. MEGA
Bez podziału na rodzaj rowerów
OPEN KOBIET
1,2,3 miejsce – trofeum sportowe –  dodatkowo 1 miejsce – puchar
MĘŻCZYŹNI kat. wiekowe
M2–M7:1,2,3 miejsce trofeum sportowe-dodatkowo 1 miejsce OPEN – puchar

PUCHAR POLSKI dyst. MINI
rowery szosowe
KOBIETY kat. wiekowe
K2 – K6 : 1,2,3 miejsce trofeum sportowe dodatkowo 1 miejsce OPEN – puchar

MĘŻCZYŹNI kat. wiekowe
M2 – M7 : 1,2,3 miejsce trofeum sportowe dodatkowo 1 miejsce OPEN – puchar
rowery inne

OPEN KOBIETY
1,2,3 miejsce – trofeum sportowe –  dodatkowo 1 miejsce – puchar
MĘŻCZYŹNI kat. wiekowe
M2 – M7 : 1,2,3 miejsce trofeum sportowe dodatkowo 1 miejsce OPEN – puchar

Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii

RODZAJE ROWERÓW

1 Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę
inną niż baranek.
a) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica
inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
b) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta
rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony przed startem jak i
po zakończeniu zawodów.
d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez
klasyfikowania) decyduje organizator,

f )  Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów z napędem elektryczny oraz rowerów
czasowych
g) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe
typu lemond .

PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH

 1. Maratony będą rozgrywane na dystansach :
  MEGA / Puchar Polski / dystans do 200 km włącznie.
  LM / Puchar Polski Liga Mistrzów / dystans do 100 km włącznie
  MINI / Mały Puchar Polski / dystans do 100 km włącznie
 2. Punkty do Klasyfikacji Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg.wzoru:
  pkt=[czas zwycięzcy/ [podzielić] czas uczestnika] x WD
  Współczynnik WD:
  DYSTANS   Współczynnik WD
  Mini Maraton               1000
  LM                                1000
  Mega Maraton              2000
 3. Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie.
 4. W Pucharze Polski dystans MEGA i M. punkty będą naliczane tylko dla rowerów szosowych.
 5. Do klasyfikacji Pucharu Polski dystans MEGA zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika we wszystkich maratonach cyklu minus 1 tylko na dystansie Mega .
 6. Do klasyfikacji Pucharu Polski dystans MINI  zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika we wszystkich maratonach minus 1  tylko na dystansie Mini .
 7. W wynikach końcowych Pucharu Polski dystans MEGA  i Pucharu Polski dystans MINI  uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum wszystkie minus 1 maraton spośród wszystkich maratonów .

GRUPY STARTOWE

 1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w grupach o liczebności do 15 osób.
 2. Puchar Polski Liga Mistrzów – koncert życzeń na zasadach określonych przez organizatora w komunikacie technicznym maratonu.
 3. Dystans MEGA i dystans MINI – losowanie grup na zasadach określonych przez organizatora w komunikacie technicznym maratonu
 4. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu na dany maraton.
 5. O kolejności wypuszczania grup startowych na dystansie MEGA i L.M. a dla dystansu  MINI  osobno dla rowerów szosowych i innych  decyduje organizator.

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest jednakowy dla wszystkich imprez i w 2024 roku wynosi 100zł
 2. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
 3. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie może skutkować podniesieniem kwoty wpisowego i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy.

RUCH DROGOWY

 1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
 2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

NAGRODY W KLASYFIKACJI PUCHARU POLSKI, i MAŁEGO PUCHARU POLSKI

  1. Zwycięzcami Pucharu Polski będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów tylko na dystansie MEGA i otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce w kategoriach wiekowych mężczyzn  i  OPEN kobiet bez podziału na rodzaj roweru.
  2. Zwycięzcami  Pucharu Polski dystans MINI  w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru) oraz OPEN KOBIET rower inny będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn  tylko na dystansie MINI  i otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce.
  3. Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za dany rok zorganizowane zostanie w terminie ostatniej imprezy Cyklu.
   21 – 22 września w Pniewach

ZASADY RYWALIZACJI I NAGRADZANIA PUCHARU POLSKI LIGA MISTRZÓW

1. Prawo startu w rywalizacji Pucharu Polski LIGA MISTRZÓW  mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej:
www.supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów
2. W rywalizacji LIGA MISTRZÓW startują drużyny składające się z minimum 4 zawodników.
3. Kolejność startów maksymalnie  8 osobowych grup startowych LIGI MISTRZÓW ustala organizator.
4. Każdy uczestnik rywalizacji LIGI MISTRZÓW otrzyma dwa numery startowe. Jeden z chipem mocuje na sztycy pod siodełkiem , który po zakończeniu oddaje w biurze zawodów, drugi przypinany na tylnej części koszulki. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika
5. W rywalizacji Ligi Mistrzów na poszczególnych imprezach nagradzamy trzy najlepsze drużyny pucharem. Czas trzeciego zawodnika drużyny będzie czasem liczonym do klasyfikacji ogólnej Ligi Mistrzów , oraz o klasyfikacji końcowej Pucharu Polski . Każdy zawodnik będzie też miał udokumentowany czas w  rankingu supermaratonów.
6. Do klasyfikacji końcowej  Pucharu Polski Liga Mistrzów kwalifikują się drużyny , które w swoim składzie będą miały co najmniej 3 zawodników którzy uczestniczyli w minimum  wszystkich imprezach minus 1.
7. Zwycięzcami Pucharu Polski Liga Mistrzów  będzie drużyna która zgromadzi największą ilość punktów na podstawie czasu drużyny na każdej z imprez , i otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce.
8. W wynikach końcowych Pucharu Polski Liga Mistrzów   uwzględnione zostaną drużyny  z których co najmniej 3 osoby  ukończyły minimum wszystkie minus 1 ze wszystkich imprez  Pucharu Polski Liga Mistrzów

KARY

1  Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio w cyklu PP.
2  Pokonanie dystansu krótszego niż zadeklarowany w zgłoszeniu na maraton skutkować będzie dopisaniem do uzyskanego wyniku kary czasowej 15 minut.

PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

 

KATEGORIE WIEKOWE

 1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
  do 29 lat –   M2 (roczniki  do 1994)
  od 30 do 39 lat –   M3 (roczniki 1993 do 1984)
  od 40 do 49 lat –   M4 (roczniki 1983 do 1974)
  od 50 do 59 lat –   M5 (roczniki 1973 do 1964)
  od 60 do 69 lat –   M6 (roczniki 1963 do 1954)
  od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1953 i starsze)
 1. Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:
  do 29 lat –   K2 (roczniki  do 1994)
  od 30 do 39 lat –   K3 (roczniki 1993 do 1984)
  od 40 do 49 lat –   K4 (roczniki 1983do 1974)
  od 50 do 59 lat –   K5 (roczniki 1973 do 1964)
  od 60 lat wzwyż – K6 (roczniki 1963 i starsze )

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
 7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 8. Trasy każdego maratonu będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie jednego z wyżej wymienionych sposobów oznakowania, lub innych z jednoczesnym poinformowaniem o wybranej formie oznaczenia trasy w komunikacie technicznym  imprezy.
 9.  Organizator z Sędzią Głównym zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuje:
– Dane osobowe uczestników Maratonów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

–  Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Maratonach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

– Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Maratonach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizatorzy mają również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Maratonów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Maratonów.

– Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Maratonach Cyklu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych.