Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2023 | Puchar Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas 2023

Radowo Małe
20-21.05

Płoty
17-18.06

Pniewy
29-30.07

Rewal
9-10.09

Gryfice
23-24.09
Grupy startowe w Świnoujściu
1 czerwca 2011
W niedzielę I Supermaraton Jastrzębi Łaskich
5 czerwca 2011

W sytuacji gdy zostały wyznaczone drogi dla rowerów lub powstał dla nich specjalny pas, to rowerzysta musi się po nich poruszać. W przeciwnym razie dostanie 50 zł mandatu.

Obowiązuje już zmieniony taryfikator mandatowy, który wprowadził kary za wykroczenia drogowe popełniane m.in. przez rowerzystów. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzysta, który nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, dostanie 50 zł mandatu. Tyle samo dostanie za jazdę po chodniku lub jezdni, gdy obok jest droga dla rowerów lub powstał pas ruchu dla rowerów. Zgodnie z prawem rowerzysta ma obowiązek korzystać z pasów ruchu dla rowerów czy ścieżek rowerowych, jeżeli są one utworzone dla kierunku, w którym się porusza.

Zgodnie z nowym taryfikatorem rowerzysta, który będzie utrudniał ruch innym pojazdom, dostanie mandat w wysokości 200 zł. Taka sama kara będzie na przykład za jazdę obok innego rowerzysty, w sytuacji gdy nie jest to dopuszczone i utrudnia ruch.

Zmienione 21 maja przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym określiły, że kierowcy samochodów, którzy skręcają na skrzyżowaniu w drogę poprzeczną, muszą przepuścić rowerzystę, który jedzie prosto na pasie ruchu dla rowerów czy ścieżce rowerowej. Rowerzysta ma pierwszeństwo w takiej sytuacji. Aby lepiej chronić rowerzystów, którzy w takich sytuacjach mogą zostać potrąceni przez skręcający pojazd, w zmienionym taryfikatorze pojawiła się kara w wysokości 350 zł za nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście.

Zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym kierowca, który wyprzedza rowerzystę, musi zachować przynajmniej metr odstępu od niego. Chodzi o to, by nie spowodować zagrożenia w wyniku zbyt bliskiej odległości od cyklisty. Nowelizacja taryfikatora określiła, że kierowca, który nie zastosuje się przy wyprzedzaniu do metrowej odległości od rowerzysty, dostanie 300 zł mandatu. Przed zmianą taryfikatora kara za takie wykroczenie wynosiła 200 zł.

Nowe mandaty weszły w życie 24 maja, czyli w dniu publikacji zmienionego taryfikatora w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. nr 105, poz. 615).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna.

Zdjęcie: sxc.hu.

Facebook